info@ promilitariahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Linky:

Domov

Vojenský historický ústav

 

Objednať

Cez email: info@ promilitariahistorica.sk

14,90 EUR

 

Nie je skladom

Cez email: info@ promilitariahistorica.sk

10,90 EUR

 

Vypredaná

Cez email: info@ promilitariahistorica.sk

NEDOSTUPNÉ

   
 
       
 
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty: info@ promilitarahistorica.sk
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com